เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
          
-------------------------------------------

         
          ***ตามที่โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  ได้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเป็น
 กรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
 ในวันที่ 13 มกราคม 2557 นั้น
                  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา
 การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549  โรงเรียนได้กำหนดทำการสอนชดเชย
 ให้ครบตามจำนวนวันที่ปิด ดังนี้
                  วันอาทิตย์ที่   9   กุมภาพันธ์  2557  ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
                  วันอาทิตยที่  23  กุมภาพันธ์  2557  ใช้ตารางเรียนวันจันทร์------------------------------------------


 
   
   
©2014 by watchaichanasongkharmschool.com